O násGeodetická kancelář Pelhřimov  vzniká v roce 1992 jako konsorcium podnikatelů – zeměměřičů. Převzala a následně zajišťuje na okrese a v blízkém okolí celé spektrum  prací vykonávaných do  té doby  zanikajícím podnikem Geodézie.

      Hlavní činností jsou práce v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí.  S ohledem na potřeby trhu provádí i práce speciální (inženýrské) geodézie na všech  významných stavbách okresu .
      Pracovníci mají zkušenosti s geodetickými činnostmi od předprojektových zaměření rozsáhlých území přes zpracování geometrických plánů pro majetková vypořádání až k závěrečnému zpracování souborné dokumentace skutečného provedení staveb a zhotovení podkladů pro zápisy do katastru nemovitostí
.
       Od roku 1996 začínáme v plném rozsahu provádět  pro Pozemkový úřad Pelhřimov  a Katastrální úřad Pelhřimov (správce díla)  tvorbu a obnovu státních mapových děl formou  komplexních pozemkových úprav.   Pro zpracování projektů  je naším stabilním  partnerem Projekční kancelář Pelhřimov (www.projekce-pe.cz), disponující  pracovníky s úředním oprávněním k projektování pozemkových úprav dle § 8a, zákona číslo 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

      Naše kancelář úzce kooperuje s předními specializovanými pracovišti v Plzni (www.georeal.cz) a v Praze (www.grid.cz) ,  především při využívání  technologií digitální fotogrammetrie ,  tvorbě geografických informačních systémů (GIS) na plochách rozsáhlých územních celků a při správě liniových staveb dopravního stavitelství.
 
    

Profesní struktura

 

V současné době má naše kancelář 5 vlastních pracovníků, z toho :

1 – VŠ , ČVUT, fakulta stavební, obor geodézie a kartografie s oprávněním k výkonu funkce ÚOZI dle § 13, odst.1, písm. a), b) a c) zákona 200/1994 Sb.

4 -  ÚSO vzdělání zeměměřického směru, z toho 1 diplomovaný student.

 

Technologické vybavení

měřické práce:

 1. jednofrekvenční systém  GPS  PROMARK 2  americké firmy Ashtech  pro přesná geodetická měření,
 2. bezhranolová a hranolové totální stanice japonské firmy TOPCON s vnitřní registrací dat,
 3. nivelační přístroje  TOPCON,
 4. dálkoměr Topcon DMA5 s  theodolitem  Zeiss Theo 010A

kancelář

software:
     GEUS: v.12, GEOMETR v.13

 1. Bentley: - Microstation
 2. VÚGTK: DIKAT v.4
 3. Intergraph:SiteWorks
 4. Astech Solution v 2.6
 5. Transform v.5

 ostatní

 1. digitální planimetry X-PLAN 360 C
 2. dvoumonitorová grafická pracoviště s PC Intel Pentium
 3. barevná tisková zařízení HP- velkoformát (inkoust, laser )
 4. scannery  a  další……..

 

 

Geodetická kancelář Pelhřimov

Ing. Vlastimil Sukdolák, Jana Dederová
Mobil: +420 602 44 66 32

podrobný kontakt...